Razlika između dioničara i dionika

Dioničari i dionici povezani su s korporacijom, ali njihovi se interesi u organizaciji razlikuju. Dioničar je osoba ili subjekt koji posjeduje dionice u korporaciji. Dioničar ima pravo glasati za upravni odbor i mali broj dodatnih emisija, kao i dobiti dividendu od poduzeća i udio u ostatku gotovine ako se subjekt proda ili raskine. Imatelj povlaštenih dionica može imati dodatna prava.

Dionici predstavljaju znatno širu skupinu jer uključuju sve one koji su zainteresirani za uspjeh ili neuspjeh poduzeća. Ova skupina može uključivati ​​dioničare, ali ide daleko dalje od dioničara, uključujući i vjerovnike i kupce, zaposlenike, lokalnu zajednicu i vladu.

Dakle, dioničari su podskup veće skupine dionika. Tradicionalno se dioničari smatraju važnijima od svih ostalih dionika u poslu, budući da oni posjeduju entitet i imaju prava primiti njegove novčane tokove pod određenim okolnostima. Javni pogled na prioritet dioničara nad dionicima postupno se mijenja, u svjetlu sve većeg utjecaja zagađenja od strane poduzeća na lokalne zajednice i zaposlenike, kao i utjecaja smanjenja radne snage na lokalne samouprave, zajednice i zaposlenike. Ako se ovaj trend nastavi, korporacije se mogu naći pod sve većim pritiskom da podmiruju troškove kako bi udovoljile ostalim dionicima, što rezultira smanjenom zaradom po dionici koja utječe na bogatstvo dioničara.To znači da se tradicionalni cilj maksimiranja bogatstva poduzeća s vremenom može razrijediti, u korist drugih inicijativa povoljnijih za dionike.