Kvalificirano mišljenje

Kvalificirano mišljenje je pisana izjava ovlaštenog javnog računovođe u izvješću o reviziji, navodeći da su financijski izvještaji klijenta pošteno predstavljeni, osim za određeno pitanje. Pitanje se obično odnosi na ograničenje opsega revizije, tako da revizor nije uspio dobiti dovoljno dokaza za provjeru različitih aspekata transakcija i izvještaja koji se revidiraju. Kvalificirana mišljenja mogu se izdati i ako postoji neusklađenost s GAAP-om, neadekvatno objavljivanje, nesigurnost u procjenama ili je izostavljen izvještaj o novčanim tokovima.

Kvalificirano mišljenje navedeno je na trećem mjestu u revizorskom izvješću, nakon izjave o odgovornostima uprave za pripremu financijskih izvještaja i održavanju sustava unutarnjih kontrola, te opisa revizorovih odgovornosti.

U osnovi, organizacija koja se revidira pokušava izbjeći mišljenje s rezervom, jer dovodi u sumnju financijske izvještaje subjekta.