Zašto se kreditiraju prihodi?

Razlog zašto se prihodi priznaju jest taj što oni predstavljaju povećanje dioničarskog kapitala poduzeća, a dionički kapital ima prirodnu kreditnu bilancu. Dakle, povećanje kapitala mogu uzrokovati samo transakcije koje se knjiže u korist. Temelj ovog obrazloženja je računovodstvena jednadžba koja glasi:

Aktiva = Obveze + Dionički kapital

Računovodstvena se jednadžba pojavljuje u strukturi bilance, gdje se imovinom (s prirodnim dugovanjima) nadoknađuju obveze, a dionički kapital (s prirodnim kreditnim bilancama). Kada se dogodi prodaja, prihod (u odsustvu bilo kakvih nadoknađujućih troškova) automatski povećava dobit - a dobit povećava kapital dioničara.

Na primjer, tvrtka kupcu na kredit proda 5000 USD savjetodavnih usluga. Jedna strana unosa je terećenje potraživanja, što povećava imovinsku stranu bilance. Druga strana unosa je kreditni prihod, koji povećava dioničku kapitalnu stranu bilance. Dakle, obje strane bilance ostaju u ravnoteži.