Rizik od značajnih pogrešnih prikazivanja

Rizik od značajnih pogrešnih prikazivanja rizik je da su financijski izvještaji organizacije pogrešno prikazani u značajnoj mjeri. Revizori procjenjuju ovaj rizik na sljedeće dvije razine:

  • Na razini tvrdnje . To se dalje dijeli na svojstveni rizik i rizik kontrole. Inherentni rizik je podložnost tvrdnji pogrešnom prikazivanju zbog pogreške ili prijevare, prije razmatranja kontrola. Kontrolni rizik je rizik od pogrešnih prikazivanja koje unutarnje kontrole izvještajnog tijela neće spriječiti ili otkriti.

  • Na razini financijskih izvještaja . Odnosi se na financijske izvještaje u cjelini. Ovaj je rizik vjerojatniji kada postoji mogućnost prijevare.

Kada je rizik od materijalno značajnih pogrešnih prikazivanja velik, razina otkrivanja smanjuje se (povećava količinu dokaza prikupljenih iz materijalnih postupaka). To smanjuje ukupni revizijski rizik.