Usporedna bilanca

Usporedna bilanca prikazuje uporedne informacije o imovini, obvezama i kapitalu entiteta u više vremenskih razdoblja. Na primjer, usporedna bilanca mogla bi predstaviti bilancu na kraju svake godine u posljednje tri godine. Druga je varijacija prikazivanje bilance stanja na kraju svakog mjeseca u proteklih 12 mjeseci po osnovi. U oba slučaja, namjera je čitatelju pružiti niz snimaka financijskog položaja tvrtke tijekom vremena, što je korisno za razvoj analiza linija trendova (iako to bolje funkcionira kad čitatelj ima čitav niz financijskih izvještaja s kojima može surađivati a ne samo bilanca).

Usporedna bilanca nije potrebna prema GAAP-u za privatno poduzeće ili neprofitni subjekt, ali DIP to zahtijeva u brojnim okolnostima za izvješća koja izdaju javne tvrtke, posebno godišnji obrazac 10-K i tromjesečni obrazac 10-Q. Uobičajeni zahtjev SEC-a je izvješćivanje o usporednoj bilanci za posljednje dvije godine (s dodatnim zahtjevima za tromjesečno izvještavanje).

Ne postoji standardni format za usporednu bilancu. Nešto je uobičajenije izvještavati o bilanci od najmanjeg posljednjeg razdoblja najdalje s desne strane, premda je obrnut slučaj kada izvještavate o bilanci u pratećem formatu od dvanaest mjeseci.

Evo primjera usporedne bilance koja sadrži bilancu na kraju fiskalne godine tvrtke za svaku od posljednje tri godine:

ABC International

Izvještaj o financijskom položaju