Naplata lošeg duga

Naplata lošeg duga je plaćanje primljeno nakon što je označeno kao nenaplativo. To se može dogoditi nakon poduzimanja pravnih radnji radi naplate potraživanja, kao djelomičnog plaćanja stečajnog upravitelja, prihvaćanja kapitala u zamjenu za poništavanje potraživanja ili neke slične situacije. Može nastati i jednostavno zato što je faktura otpisana prerano, prije nego što su istražene sve moguće mogućnosti naplate.

Naplata lošeg duga može proizaći i iz prodaje kolaterala dužnika. Na primjer, zajmodavac može vratiti u posjed automobil nakon što je zajmoprimac koji je zajmio automobil zaostao u plaćanju. Zajmodavac prodaje automobil, a prihodi od prodaje smatraju se povratom lošeg duga.

Obračun povrata lošeg duga je postupak u dva koraka, kako slijedi:

  1. Poništiti izvornu evidenciju lošeg duga. To znači stvaranje zaduženja na računu potraživanja za potraživanja u iznosu povrata, s nadomještanjem računa ispravka vrijednosti za sumnjive račune na računu imovine. Ako je izvorni unos umjesto toga bio kredit za potraživanja i terećenje troškova lošeg duga (metoda izravnog otpisa), tada poništite ovaj izvorni unos.

  2. Evidentirajte novčani račun od naplate lošeg duga, koji predstavlja terećenje gotovinskog računa i priznavanje računa imovine potraživanja.