Definicija zaduženja memoranduma

Terenski memorandum je na čekanju smanjenje gotovinskog stanja na bankovnom računu, što je debitna transakcija. Banka još nije u potpunosti obradila transakciju; nakon što to učini (obično tijekom obrade na kraju dana), oznaka zaduženja zamjenjuje se redovnom transakcijom zaduživanja, a saldo gotovine na bankovnom računu smanjuje se za iznos zaduženja memoranduma. Na primjer, terećenje memoranduma može biti odlazno elektroničko plaćanje na čekanju, transakcija debitnom karticom, naknada za izdavanje novih čekova, plaćanje kamate na zajam ili nedovoljna naknada sredstava.