Dionička dividenda koja se može distribuirati

Obična dionička dividenda koja se može distribuirati je dividenda koja se isplaćuje imateljima običnih dionica korporacije, a koja je proglašena od strane upravnog odbora entiteta, ali još nije isplaćena. Jednom prijavljen, ovaj se iznos klasificira kao obveza korporacije.

Alternativna definicija je da se radi o dividendi koja se isplaćuje u običnim dionicama korporacije, a ne u novcu.