Omjer imovine i kapitala

Omjer imovine i kapitala otkriva udio imovine subjekta koji su financirali dioničari. Inverzna vrijednost ovog omjera pokazuje udio imovine koja je financirana dugom. Na primjer, tvrtka ima 1.000.000 USD imovine i 100.000 USD kapitala, što znači da je samo 10% imovine financirano vlastitim kapitalom, a masivnih 90% financirano je dugom.

Nizak omjer ukazuje na to da je posao financiran na konzervativan način, s velikim udjelom financiranja od strane investitora i malim iznosom duga. Nizak omjer trebao bi biti cilj kad su novčani tokovi vrlo promjenjivi, jer je u ovoj situaciji prilično teško otplatiti dug. Podnošljiviji je veći omjer kada poduzeće ima dugu povijest dosljednih novčanih tijekova, a očekuje se da će se ti novčani tokovi nastaviti i u budućnosti.

Visok omjer imovine i kapitala može ukazivati ​​na to da poduzeće više ne može pristupiti dodatnom financiranju dugom, jer vjerovatno nije da će zajmodavci dodijeliti dodatni kredit organizaciji na ovom položaju. Također, ako poduzeće ima visok omjer, podložnije je napadima konkurencije na određivanje cijena, jer mora održavati visoke cijene kako bi generiralo novčani tok za plaćanje duga.