Vanjski troškovi kvara

Vanjski troškovi kvara su oni troškovi nastali zbog kvarova proizvoda nakon što su prodani kupcima. Ti troškovi uključuju:

  • Pravne naknade povezane s tužbama kupaca

  • Gubitak buduće prodaje od nezadovoljnih kupaca

  • Opoziv proizvoda

  • Troškovi povrata proizvoda

  • Troškovi jamstva

Vanjski troškovi kvara klasificirani su kao troškovi kvalitete.