Subjekt s promjenjivom kamatom

Subjekt s promjenjivim udjelom (VIE) je pravna osoba u kojoj investitor ima kontrolni udio, iako nema većinu svog vlasništva nad dionicama. VIE ima sljedeće značajke:

  • Vlasnički kapital subjekta nije dovoljan za potporu njegovom poslovanju

  • Rezidualni vlasnici kapitala ne kontroliraju VIE

  • Rezidualni vlasnici kapitala zaštićeni su od dobitaka i gubitaka koji su obično povezani s vlasništvom

Ako je investitor primarni korisnik takvog subjekta, investitor mora konsolidirati svoje financijske izvještaje s onima iz VIE-a. Primarni korisnik je onaj koji može usmjeravati najznačajnije gospodarske aktivnosti VIE-a.

Subjekti s promjenjivom kamatom koriste se kao sredstva posebne namjene za financiranje određenih ulaganja bez da se matični subjekt dovede u rizik gubitka.