Računovodstvo unaprijed plaćene najamnine

Pregled računovodstva unaprijed plaćene najamnine

Pretplaćena najamnina je najamnina plaćena prije razdoblja najma na koji se odnosi, pa bi zakupac u svoju bilancu trebao unijeti iznos plaćene najamnine koji još nije iskorišten.

Stanarina se obično plaća unaprijed, a dospijeva prvog dana u mjesecu pokrivenom plaćanjem stanarine. Stanodavac obično pošalje račun nekoliko tjedana ranije, pa stanar izdaje ček uplatom na kraju prethodnog mjeseca kako bi ga poslao stanodavcu i primio ga do datuma dospijeća. To stanaru predstavlja problem, jer bi se uplata u njegovom računu dobiti i gubitka obično prikazivala kao trošak najamnine u razdoblju u kojem je račun unet u računovodstveni softver - međutim, budući da je uplata evidentirana, a ček izrezan u mjesecu prije razdoblja na koje se odnosi plaćanje, to je zapravo unaprijed plaćena najamnina.

Primjer računovodstva unaprijed plaćene najamnine

Ispravan način obračunavanja unaprijed plaćene najamnine je evidentiranje početne uplate na računu pripejd imovine (ili pretplaćene najamnine), koristeći ovaj unos: