Računovodstveni okvir

Računovodstveni okvir je objavljeni skup kriterija koji se koristi za mjerenje, prepoznavanje, prezentiranje i otkrivanje podataka koji se pojavljuju u financijskim izvještajima subjekta. Financijski izvještaji organizacije moraju biti sastavljeni koristeći priznati okvir, inače revizori za njih neće izdati čisto revizijsko mišljenje.

Najčešće korišteni računovodstveni okviri su općeprihvaćeni računovodstveni principi (GAAP) i međunarodni standardi financijskog izvještavanja (MSFI). GAAP koriste subjekti u Sjedinjenim Državama, dok se MSFI koriste u većini drugih dijelova svijeta. Ova su dva okvira osmišljena tako da se široko temelje i stoga su primjenjiva na većinu vrsta poduzeća. Postoje i drugi računovodstveni okviri koji su dizajnirani za posebne situacije i koji su poznati kao druge sveobuhvatne osnove računovodstva (OCBOA).