Kontrolirani troškovi

Kontrolirani troškovi su oni troškovi koji se mogu promijeniti u kratkom roku. Točnije, smatra se da se trošak može kontrolirati ako odluka o njemu snosi jedna osoba. Ako odluka umjesto toga uključuje veći broj pojedinaca, tada se trošak ne može kontrolirati iz perspektive bilo kojeg pojedinca. Također, ako trećoj strani organizaciju nameće trošak (poput poreza), ne smatra se da se taj trošak može kontrolirati. Primjeri kontroliranih troškova su:

  • Oglašavanje

  • Bonusi

  • Izravni materijali

  • Donacije

  • Članarine i pretplate

  • Naknade zaposlenicima

  • Uredski pribor

  • Trening

Obrnuto od kontroliranog troška je fiksni trošak koji se može mijenjati samo tijekom duljeg vremenskog razdoblja. Primjeri fiksnih troškova su stanarina i osiguranje.

Troškovi mogu biti nekontrolirani na niskoj razini organizacije, jer voditelj fronte nije ovlašten nastati ili zaustaviti trošak. Međutim, stariji menadžer mogao bi dobiti ovo ovlaštenje. Stoga je moguće da se troškovi mogu kontrolirati na višim razinama organizacije, a nekontrolirani niže. Primjerice, odluka o plaćanju obuke zaposlenika može se nalaziti kod potpredsjednika, a ne kod lokalnog upravitelja odjela, tako da je trošak podređen potpredsjedniku, ali ne i upravitelju odjela.