Definicija varijabilnih troškova

Varijabilni trošak je trošak koji varira u odnosu na opseg proizvodnje ili količinu pruženih usluga. Ako se ne pruža proizvodnja ili usluge, ne bi trebalo biti promjenjivih troškova. Ako se proizvodnja ili usluge povećavaju, tada bi se trebali povećati i promjenjivi troškovi. Primjer varijabilnih troškova je smola koja se koristi za stvaranje proizvoda od plastike; smola je ključna komponenta proizvoda od plastike i tako varira izravno proporcionalno broju proizvedenih jedinica. Za izračunavanje ukupnih varijabilnih troškova, formula je:

Ukupna količina proizvedenih jedinica x Promjenjivi trošak po jedinici = Ukupni varijabilni trošak

Izravni materijali smatraju se promjenjivim troškovima. Izravni rad ne može biti promjenjivi trošak ako se rad ne dodaje ili oduzima od proizvodnog procesa kako se mijenja količina proizvodnje. Većina vrsta režijskih troškova ne smatra se promjenjivim troškom.

Ukupni zbroj svih proizvodnih općih troškova i varijabilnih troškova ukupni je trošak proizvedenih proizvoda ili pruženih usluga.

Ako poduzeće ima velik udio varijabilnih troškova u svojoj strukturi troškova, tada će se većina njegovih troškova mijenjati izravno proporcionalno prihodima, tako da može prevladati pad poslovanja bolje od tvrtke koja ima visok udio fiksnih troškova.