Nenovčana razmjena

Nemonetarna razmjena je prijenos imovine i / ili obveza s drugim entitetom. Najčešća je situacija kada dvije organizacije razmjenjuju imovinu, poput zamjene nekretnina ili zamjene jednog osnovnog sredstva za drugu. Računovodstvo nemonetarne razmjene temelji se na fer vrijednosti prenesene imovine. To rezultira sljedećim nizom alternativa za utvrđivanje evidentiranog troška nemonetarne imovine stečene razmjenom, prema opadajućem redoslijedu preferencija:

  1. Po fer vrijednosti imovine prenesene u zamjenu za nju. Zabilježite dobitak ili gubitak na burzi.

  2. Po fer vrijednosti primljene imovine, ako je fer vrijednost ove imovine očiglednija od fer vrijednosti imovine prenesene u zamjenu za nju.

  3. Na evidentirani iznos predane imovine, ako nije moguće utvrditi fer vrijednost ili transakcija nema komercijalnu suštinu.