Definicija kapitala

Kapital je neto iznos sredstava koji su vlasnici uložili u posao, plus zadržana dobit. Također se izračunava kao razlika između ukupne ukupne evidentirane imovine i obveza u bilanci subjekta. Analitičar rutinski uspoređuje iznos glavnice s dugom iskazanim u bilanci kako bi utvrdio je li poduzeće pravilno kapitalizirano.

Koncept kapitala također se odnosi na različite vrste vrijednosnih papira koji mogu osigurati vlasnički udio u korporaciji. U tom kontekstu, kapital se odnosi na obične dionice i povlaštene dionice.

Za pojedinca, kapital se odnosi na vlasnički udio u imovini. Na primjer, osoba posjeduje dom čija je tržišna vrijednost 500 000 USD, a duguje 200 000 USD na povezanu hipoteku, ostavljajući 300 000 USD glavnice u kući.