Neto popusta

Postoje dvije definicije neto pojma popusta. Oni su:

  • Kupon proizvođača obično se primjenjuje na cijenu proizvoda tek nakon što su na njega primijenjeni svi drugi popusti ili "neto od popusta". Na primjer, kupon nudi 20% popusta na maloprodajnu cijenu proizvoda od 100 USD, umanjenu za popuste. Ostali primjenjivi popusti su 10% božićnih popusta i 5% popusta na količinu. Dakle, druga dva popusta se prvo primjenjuju da bi se postigla cijena od 85 dolara za proizvod, nakon čega se primjenjuje ponuda kupona od 20%, što rezultira popustom od 17 dolara u vezi s kuponom. Ovaj pristup smanjuje vrijednost kupona, koštajući proizvođača manje novca u izgubljenoj prodaji.

  • Iznos koji dobavljač na svojoj fakturi naznačuje kao plativ ako se uzme popust za prijevremeno plaćanje ili druga vrsta popusta. Na primjer, faktura može sadržavati ukupan iznos za plaćanje od 500 USD, koji se umanjuje na 480 USD neto s popustom za prijevremeno plaćanje, ako kupac plati u roku od deset dana od datuma računa. Terminologija koju koristi dobavljač može biti postotni popust od punog iznosa fakture ili može biti stvarni iznos u dolarima koji se plaća ako se uzme popust.

Dakle, prva se definicija pojma vjerojatnije odnosi na potrošača, dok se potonja situacija vjerojatnije odnosi na poslovnu transakciju.