Trošak rada

Trošak rada su plaće i nadnice isplaćene zaposlenicima, plus povezani porezi i naknade na plaće. Izraz se također može odnositi na određeno vremensko razdoblje ili posao (ako poslodavac koristi sustav izračuna troškova za praćenje troškova). Troškovi rada mogu se podijeliti na troškove rada koji se odnose na proizvodnju dobara (poznati kao trošak izravnog rada) i troškove rada koji se odnose na sve ostale aktivnosti (poznati kao troškovi neizravnog rada).

Možda će biti potrebno uključiti velik broj pogodnosti u izračun cijene rada. Primjerice, ako zaposleniku u obračunskom razdoblju bude plaćeno 1.000 američkih dolara, evo primjera ukupnih troškova: