Gotovinska protuvrijednost

Novčani ekvivalent je visoko likvidno ulaganje s rokom dospijeća tri mjeseca ili manje. Trebao bi biti na minimalnom riziku od promjene vrijednosti. Primjeri novčanih ekvivalenata su:

  • Prihvaćanja bankara

  • Potvrde o položenju

  • Komercijalni list

  • Tržišni vrijednosni papiri

  • Fondovi na novčanom tržištu

  • Kratkoročne državne obveznice

  • trezorski zapisi

Da bi se predmet klasificirao kao protuvrijednost u novcu, mora biti neograničen kako bi bio dostupan za neposrednu upotrebu.

Stavka novca i novčanih ekvivalenata iskazuje se prvo u bilanci, jer se stavke iskazuju prema njihovom redoslijedu likvidnosti, a ta je imovina najlikvidnija od svih sredstava. Tvrtke teže ulagati više u novčane ekvivalente kada projiciraju kratkoročnu potrebu za gotovinom, tako da se njihova ulaganja mogu lako pretvoriti u novac.