Bilješke koje se plaćaju

Obveznica koja se plaća je pisana mjenica. Prema ovom sporazumu, zajmoprimac dobiva određeni iznos novca od zajmodavca i obećava da će ga vratiti s kamatama tijekom unaprijed određenog vremenskog razdoblja. Kamatna stopa može biti fiksna tijekom trajanja bilješke ili se mijenjati zajedno s kamatnom stopom koju zajmodavac naplaćuje svojim najboljim kupcima (poznatom kao osnovna stopa). To se razlikuje od dugovanja na računu, gdje nema mjenice niti postoji kamata koju treba platiti (iako se kazna može odrediti ako je plaćanje izvršeno nakon određenog roka dospijeća).

Obveznice koje se plaćaju klasificirane su u bilanci kao kratkoročne obveze ako dospijevaju u sljedećih 12 mjeseci ili kao dugoročne obveze ako dospijevaju kasnije. Kada dugoročna obveznica s kratkoročnom komponentom, iznos koji dospijeva u sljedećih 12 mjeseci posebno se iskazuje kao kratkoročna obveza.

Pravilna klasifikacija novčanice koja je plativa zanimljiva je iz perspektive analitičara, kako bi se utvrdilo dolaze li novčanice u bliskoj budućnosti; to bi moglo ukazivati ​​na predstojeći problem likvidnosti.

Kad poduzeće posudi novac pod obveznicom, ona tereti novčani račun za iznos primljenog novca i knjiži račun za naplatu novčanica za evidentiranje obveze. Na primjer, banka pozajmljuje tvrtki ABC 1.000.000 USD; ABC zapis bilježi na sljedeći način: