Neto prihod od kontinuiranog poslovanja

Neto prihod od kontinuiranog poslovanja je stavka u računu dobiti i gubitka koja bilježi zaradu nakon oporezivanja koju je poduzeće ostvarilo svojim operativnim aktivnostima. Budući da su jednokratni događaji i rezultati prekinutog poslovanja isključeni, smatra se da je ova mjera glavni pokazatelj financijskog zdravlja osnovnih djelatnosti poduzeća.