Amortizacija premije na obveznice koje se plaćaju

Kada društvo izdaje obveznice, ulagači mogu platiti više od nominalne vrijednosti obveznica kada navedena kamatna stopa na obveznice prelazi tržišnu kamatnu stopu. Ako je to slučaj, izdavateljsko društvo mora amortizirati iznos ovog prekomjernog plaćanja tijekom trajanja obveznica, što smanjuje iznos koji naplaćuje na teret kamata. Koncept je najbolje opisati sljedećim primjerom.

Primjer amortizacije premije obveznica

ABC International izdaje 10.000.000 USD obveznica po kamatnoj stopi od 8%, što je nešto više od tržišne stope u trenutku izdavanja. Sukladno tome, investitori su spremni platiti više od nominalne vrijednosti obveznica, što smanjuje efektivnu kamatnu stopu koju primaju. Dakle, ABC ne dobiva samo 10.000.000 USD za obveznice, već i dodatnih 100.000 USD, što je premija nad nominalnom vrijednosti obveznica. ABC bilježi početni prijem gotovine ovim zapisom: