Podređena zadužnica

Podređena zadužnica je obveznica koja je klasificirana niže od starijeg duga u slučaju neplaćanja. To znači da se prvo uplaćuju vlasnici starijih vrijednosnih papira prije nego što se preostala sredstva stave na raspolaganje imatelju podređene zadužnice. S obzirom na veći rizik od neplaćanja, ovo jamstvo isplaćuje relativno visoku kamatnu stopu.

Slični pojmovi

Podređena zadužnica poznata je i kao junior security.