Zbroj amortizacije znamenki u godini

Pregled zbroja amortizacije znamenki u godini

Metoda zbroja znamenki u godini koristi se za ubrzavanje priznavanja amortizacije. To znači da se većina amortizacije povezane s imovinom priznaje u prvih nekoliko godina njezinog korisnog vijeka trajanja. Ova metoda se naziva i SYD metoda.

Metoda je prikladnija od češće korištene linearne amortizacije ako se sredstvo brže amortizira ili ima veće proizvodne kapacitete u ranijim godinama nego što stari. Ukupni iznos amortizacije identičan je bez obzira koja se metoda amortizacije koristi - odabir metode amortizacije samo mijenja vrijeme priznavanja amortizacije.

Problem s korištenjem ove ili bilo koje druge metode ubrzane amortizacije jest taj što ona umjetno smanjuje prijavljenu dobit poduzeća u kratkom roku. Rezultat je pretjerano niska dobit u kratkom roku, nakon čega slijedi pretjerano visoka dobit u kasnijim izvještajnim razdobljima.

Upotreba metode može imati neizravni utjecaj na novčane tokove, jer ubrzana amortizacija može smanjiti iznos oporezivog dohotka, odgađajući tako plaćanje poreza na dohodak u kasnija razdoblja.

Za izračun upotrijebite sljedeću formulu: