Računovodstveni prihodi

Računovodstveni prihod je profitabilnost koja je sastavljena primjenom računovodstvenog razgraničenja. Općenito, računovodstveni prihod predstavlja promjenu neto imovine tijekom izvještajnog razdoblja, isključujući sve prihode ili isplate vlasnicima. Također se izračunava kao prihodi umanjeni za sve troškove.

Računovodstveni prihodi prikazuju rezultate svih operativnih i financijskih aktivnosti koje poduzeće obavlja.

Slični pojmovi

Računovodstveni prihodi poznati su i kao neto prihodi.