Ukupna kratkotrajna imovina

Ukupna kratkotrajna imovina ukupni je iznos sve gotovine, potraživanja, unaprijed plaćenih troškova i zaliha u bilanci organizacije. Ta se imovina klasificira kao kratkotrajna imovina ako se očekuje da će se pretvoriti u gotovinu u roku od jedne godine. Ukupni iznos kratkotrajne imovine često se uspoređuje s ukupnim kratkoročnim obvezama kako bi se utvrdilo postoji li dovoljno sredstava na raspolaganju za plaćanje obveza poduzeća.