Ovjereni financijski izvještaj

Ovjereni financijski izvještaj je račun dobiti i gubitka, bilanca stanja i / ili izvještaj o novčanim tokovima koji se izdaje zajedno s revizorskim izvještajem ovlaštenog javnog računovođe. U revizorskom izvješću revizor potvrđuje točnost financijskih izvještaja. Ovjereni financijski izvještaji potrebni su investicijskoj zajednici i vjerovnicima koji inače ne bi mogli biti sigurni u točnost financijskih izvještaja subjekta. Javno poduzeće mora izdati ovjerena financijska izvješća.