Stopa raspodjele

Stopa raspodjele je standardni iznos režijskih troškova koji se primjenjuje na jedinicu proizvodnje ili drugu mjeru aktivnosti. To se radi prilikom prebacivanja troškova na troškovni objekt, što može biti potrebno prema jednom od računovodstvenih okvira kako bi se osiguralo da se puni trošak primijeni na zalihe. Stopa raspodjele također se može koristiti kao dio internog računovodstvenog napora kako bi se osiguralo da se režijski troškovi primjenjuju tijekom cijelog poslovanja.

Kao primjer režijske stope, poduzeće ima tvornički režijski fond od 100.000 USD i rutinski proizvodi 20.000 widgeta mjesečno. U ovom slučaju, stopa raspodjele je 5 USD po widgetu, što se izračunava na sljedeći način:

Skup troškova: 100 000 USD / 20 000 proizvodnih jedinica = Stopa raspodjele 5 USD

Kao drugi primjer, matično poduzeće raspoređuje svoje režijske troškove za svoje podružnice na temelju njihovih prihoda. Ukupni režijski troškovi poduzeća su milijun američkih dolara, a ukupni ukupni prihod svih podružnica iznosi 100 milijuna američkih dolara. S obzirom na ove razine aktivnosti, stopa raspodjele trebala bi iznositi 0,01 milijuna USD po milionu prihoda. Dakle, ako podružnica generira 20 milijuna USD prihoda, stopa raspodjele nalaže da se na tu podružnicu primijeni 200 000 USD.