Novčani bon

Gotovinski bon je standardni obrazac koji se koristi za dokumentiranje uplate sitnog novca. Kada netko želi podići gotovinu iz blagajničkog fonda, ta osoba ispunjava novčani bon kako bi naznačila razlog povlačenja i u zamjenu dobiva novac od skrbnika sitnog novca. Ako osoba koja zahtijeva gotovinu to čini zato što želi nadoknaditi trošak koji je već platila iz vlastitih sredstava, tada bi trebala priložiti i odgovarajući račun iz originalne kupoprodajne transakcije na gotovinski bon. Potom se bonovi pohranjuju kao knjigovodstvena evidencija.

Skrbnik za sitni novac koristi novčani bon za usklađivanje blagajničkog fonda. Zbrajanjem sve gotovine u gotovini s iznosima navedenima na gotovinskim bonovima, ukupan iznos trebao bi biti jednak određenom ukupnom novčanom fondu za sitni novac.

Obrazac bona za novac trebao bi sadržavati prostor za ime primatelja gotovine, inicijale te osobe, iznos isplaćene gotovine, datum, razlog isplate i šifru računa na koji treba izvršiti naplatu. Obrasci se također mogu prethodno numerirati kako bi se osiguralo da su svi obrasci knjiženi.

Osoblje unutarnje revizije može zakazati pregled novčanih bonova kako bi provjerilo jesu li nadoknađeni iznosi u skladu s politikom tvrtke za upotrebu sitnog novca.