Akumulirani deficit

Akumulirani deficit je negativna bilanca zadržane dobiti. Ovaj deficit nastaje kad kumulativni iznos pretrpljenih gubitaka i dividendi koje plaća poduzeće premaši kumulativni iznos njegove dobiti. Akumulirani deficit signalizira da entitet nije financijski stabilan, jer mu je potrebno dodatno financiranje. Međutim, to možda nije slučaj za početni posao, gdje se očekuju značajni početni gubici prije nego što prodaja počne kretati.

Na primjer, organizacija generira 100 000 USD dobiti, isplati 25 000 USD dividende, a zatim doživi 150 000 USD gubitaka. Njegov akumulirani deficit izračunava se kao:

Dobit od 100.000 USD - Dividende od 25.000 USD - 150.000 USD = 75.000 USD Akumulirani deficit