Definicija naknadne revizije

Post revizija odnosi se na analizu ishoda kapitalne investicije u proračun. Ova se analiza provodi kako bi se utvrdilo jesu li se pretpostavke ugrađene u izvorni kapitalni prijedlog pokazale točnim i je li ishod projekta očekivan. Rezultati ove revizije zatim se uključuju u buduće odluke o kapitalnom proračunu, čime se poboljšava postupak donošenja odluka.