Nesustavna definicija rizika

Nesustavni rizik je opasnost koja je specifična za tvrtku ili industriju. Prisutnost nesustavnog rizika znači da je vlasnik vrijednosnih papira tvrtke pod rizikom od nepovoljnih promjena vrijednosti tih vrijednosnih papira zbog rizika povezanog s tom organizacijom. Ovaj se rizik može smanjiti diverzifikacijom nečijih ulaganja u više industrija. Čineći to, rizici povezani sa svakom vrijednosnicom u portfelju skloni će se međusobno poništiti. Najbolji način za smanjenje nesustavnog rizika je široka diverzifikacija. Primjerice, investitor je mogao ulagati u vrijednosne papire koji potječu iz niza različitih industrija, kao i ulaganjem u državne vrijednosne papire. Primjeri nesustavnog rizika su:

  • Promjena propisa koja utječe na jednu industriju

  • Ulazak novog konkurenta na tržište

  • Tvrtka je prisiljena opozvati jedan od svojih proizvoda

  • Utvrđeno je da je tvrtka pripremila lažne financijske izvještaje

  • Sindikat cilja tvrtku radi napuštanja zaposlenika

  • Strana vlada izvlaštava imovinu određene tvrtke

Ulagač je možda svjestan nekih rizika povezanih s određenom tvrtkom ili industrijom, ali uvijek postoje dodatni rizici koji će se povremeno pojaviti.

Korištenje diverzifikacije i dalje će izložiti investitora sistemskom riziku, a to su rizici koji utječu na tržište u cjelini.