Kratkoročna imovina

Kratkoročna imovina je imovina koja se prodaje, pretvara u novac ili likvidira radi plaćanja obveza u roku od jedne godine. U rijetkim slučajevima kada je operativni ciklus poduzeća duži od jedne godine (na primjer u drvnoj industriji), primjenjivo razdoblje je operativni ciklus poslovanja, a ne jedne godine. Operativni ciklus je vremensko razdoblje od kada se materijali nabavljaju za proizvodnju ili preprodaju do trenutka kada se od kupaca prima gotovina u plati za te materijale ili proizvode od kojih su izvedeni. Sve se sljedeće obično smatra kratkoročnom imovinom:

  • Unovčiti

  • Tržišni vrijednosni papiri

  • Potraživanja od kupaca

  • Potraživanja zaposlenih

  • Pretplaćeni troškovi (kao što je unaprijed plaćena najamnina ili unaprijed plaćeno osiguranje)

  • Zalihe svih vrsta (sirovine, proizvodi u procesu i gotova roba)

Ako se predviđa da se unaprijed plaćeni troškovi neće teretiti troška u roku od jedne godine, oni se umjesto toga moraju klasificirati kao dugotrajna imovina. Kasnije, kada se očekuje da će oni biti terećeni za troškove u roku od jedne godine, tada se reklasificiraju kao kratkotrajna imovina.

Slični pojmovi

Kratkoročna imovina isto je što iTrenutna imovina.