Definicija privremene dividende

Privremena dividenda je raspodjela dioničarima koja je i prijavljena i isplaćena prije nego što društvo utvrdi svoju cjelogodišnju zaradu. Takve se dividende često dijele vlasnicima običnih dionica tvrtke na kvartalnoj ili polugodišnjoj osnovi.

Upravni odbor može odrediti privremenu dividendu na niži iznos od dividende koju izda nakon objavljivanja godišnjih financijskih rezultata tvrtke, tako da privremena dividenda ne narušava njegovu sposobnost poslovanja ako se pokaže da su godišnji rezultati niži nego što se u početku očekivalo.