Ujedinjenje

Ujedinjenje je udruživanje imovine nekoliko strana u području proizvodnje nafte i plina kako bi se formirala jedna operativna jedinica, u zamjenu za dobivanje udjela u toj jedinici. Ti se aranžmani sklapaju radi postizanja operativne učinkovitosti u proizvodnom području ili zato što vlada zahtijeva ujedinjenje. Sudjelovanje u jedinici obično je proporcionalno rezervi nafte i plina koje jedinici doprinosi jedinici.

Budući da se faze razvoja u entitetima mogu razlikovati kada se donese ujedinjenje, entiteti mogu platiti ili dobiti novac za izjednačavanje doprinosa bušotina i druge imovine s vlasničkim udjelima u rezervama. Kad se to dogodi, primatelji gotovine događaj tretiraju kao povrat troškova, dok ga platitelji novca bilježe kao ulaganje u bušotine i drugu imovinu. Dakle, trošak udjela subjekta u imovini jedinice trošak je sve uložene imovine, plus ili umanjen za bilo koji uplaćeni ili primljeni novac.