T račun

AT račun je grafički prikaz računa glavne knjige. Ime računa stavlja se iznad slova "T" (ponekad zajedno s brojem računa). Unosi zaduženja prikazani su lijevo od "T", a krediti su prikazani desno od "T". Ukupni saldo za svaki "T" račun pojavljuje se na dnu računa. Određeni broj T računa obično je grupiran zajedno da bi se prikazali svi računi na koje utječe računovodstvena transakcija. T račun temeljni je alat za obuku u dvostrukom knjigovodstvu, koji pokazuje kako se jedna strana računovodstvene transakcije odražava na drugom računu. Također je vrlo korisno za razjašnjavanje složenijih transakcija. Ovaj se pristup ne koristi u računovodstvu s jednim unosom, gdje svaka transakcija utječe na samo jedan račun.

Primjer T računa

U sljedećem primjeru kako se koriste T računi, tvrtka od svog stanodavca prima fakturu od 10.000 USD za najam u srpnju. T račun pokazuje da će na račun troškova najamnine biti terećeno 10.000 USD, kao i odgovarajućih 10.000 USD kredita na računu dugovanih. Ova početna transakcija pokazuje da je poduzeće imalo trošak, kao i obvezu plaćanja tog troškova.

Donji set T računa u primjeru pokazuje da, nekoliko dana kasnije, tvrtka plaća račun za najam. To rezultira uklanjanjem obveze prema dobavljačima s terećenjem tog računa, kao i pripisom gotovinskom (imovinskom) računu, što smanjuje stanje na tom računu.