Izvanbilančna

Izvanbilančna stanja odnosi se na onu imovinu i obveze koje se ne pojavljuju u bilanci subjekta, ali koje unatoč tome učinkovito pripadaju poduzeću. Te su stavke obično povezane s podjelom rizika ili financiraju transakcije. Poduzeće pokušava zadržati određenu imovinu i obveze izvan svoje bilance kako bi investicijskoj zajednici predstavilo čistiju bilancu nego što bi to inače bio slučaj. To čini sudjelovanjem u transakcijama koje su dizajnirane za prebacivanje pravnog vlasništva nad određenim transakcijama na druge subjekte. Ili su transakcije osmišljene tako da zaobiđu zahtjeve izvještavanja primjenjivog računovodstvenog okvira, kao što su GAAP ili MSFI.

Iako se izvanbilančna imovina i obveze ne pojavljuju u bilanci, i dalje se mogu bilježiti u priloženim objavama financijskih izvještaja. Ova metoda prezentacije nepovoljnija je za čitatelja niza financijskih izvještaja jer bi izdavatelj mogao zakopati primjenjive podatke duboko u fusnotama ili upotrijebiti nejasne formulacije kako bi prikrio prirodu temeljnih transakcija.

Opći je trend u formuliranju računovodstvenih standarda koji omogućavaju sve manje i manje izvanbilančnih transakcija. Primjerice, nedavna revizija leasing standarda sada zahtijeva evidentiranje imovine koja se koristi za određene vrste obveza najma koje se ranije ne bi pojavile u bilanci.