Račun uobičajenih dionica

Račun obične dionice račun je glavne knjige na kojem se evidentira nominalna vrijednost svih običnih dionica koje izdaje korporacija. Kada se ove dionice prodaju za iznos koji premašuje njihovu nominalnu vrijednost, višak se posebno evidentira na dodatnom uplaćenom računu kapitala. Kad dionice nemaju nominalnu vrijednost, cjelokupan iznos prodajne cijene evidentira se na zajedničkom računu dionica. Račun je klasificiran kao račun glavnice.