Nenaplativi troškovi računa

Nenaplativi trošak računa je terećenje knjiga kad kupac zada plaćanje. Ovaj se trošak može prepoznati kada je sigurno da kupac neće platiti. Konzervativniji pristup je naplatiti procijenjeni iznos trošku prilikom prodaje; to podudara troškove s povezanom prodajom u istom izvještajnom razdoblju.

Troškovi nenaplativih računa također su poznati kao troškovi lošeg duga.