Kako otpisati osnovna sredstva

Dugotrajna imovina otpisuje se kada se utvrdi da se za nju više ne koristi ili ako se imovina proda ili na drugi način otuđi. Otpis uključuje uklanjanje svih tragova dugotrajne imovine iz bilance, tako da se povezani račun dugotrajne imovine i račun akumulirane amortizacije smanjuju.

Postoje dva scenarija u kojima se osnovno sredstvo može otpisati. Prva se situacija javlja kada uklanjate osnovno sredstvo bez primanja ikakve naknade zauzvrat. To je česta situacija kada se osnovno sredstvo uklanja, jer je zastarjelo ili se više ne koristi, a za njega ne postoji tržište za daljnju prodaju. U tom slučaju poništite akumuliranu amortizaciju i obrnite izvorni trošak imovine. Ako je sredstvo u potpunosti amortizirano, to je opseg unosa.

Na primjer, ABC Corporation kupuje stroj za 100.000 američkih dolara i priznaje 10.000 američkih dolara godišnje tijekom sljedećih deset godina. U to vrijeme stroj nije samo potpuno amortiziran, već je spreman i za gomilu otpada. ABC daje stroj besplatno i snima sljedeći unos.