Namještaj i oprema

Namještaj i pribor veći su dijelovi pokretne opreme koji se koriste za opremanje ureda. Primjeri su police za knjige, stolice, stolovi, ormari za knjige i stolovi. Ovo je uobičajena klasifikacija osnovnih sredstava koja se u bilanci organizacije kategorizira kao dugoročnu imovinu. Ova imovina ima srednje razdoblje amortizacije, obično u rasponu od pet do deset godina. Stanje na ovom računu može biti razmjerno veliko za poduzeće koje je uglavnom administrativne naravi, poput osiguravajućeg društva.