Negativni kapital dioničara

Negativni saldo može se pojaviti u stavci glavnice dioničara u bilanci. Takva bilanca podrazumijeva da je društvo pretrpjelo gubitke takve veličine da su u potpunosti nadoknadili kombinirani iznos svih plaćanja koje su ulagači poduzeću izvršili za njegove dionice i svu akumuliranu zaradu iz prethodnih razdoblja. Negativni kapital dioničara snažan je pokazatelj predstojećeg bankrota i stoga se smatra glavnom zastavom upozorenja za kreditne službenike ili kreditne analitičare. Međutim, to također može značiti da je poduzeće u fazi povećanja i koristilo je veliku količinu sredstava za stvaranje proizvoda i infrastrukture koji će kasnije donijeti dobit.

Ova je situacija osobito česta u sljedećim situacijama:

  • Amortizacija nematerijalnih ulaganja . Društvo je steklo drugi entitet, a zatim amortizira nematerijalnu imovinu evidentiranu kao dio stjecanja. Ova amortizacija može biti izuzetno velik iznos koji nadvlada postojeću ravnotežu u kapitalu dioničara.

  • Financiranje duga . Tvrtka je imala jedno ili više razdoblja velikih gubitaka koji su više nego nadoknadili ravnotežu u kapitalu dioničara, a uprava je odlučila financirati gubitke dugom (obvezom), umjesto prodajom više dionica (što bi povećalo saldo u dionički kapital).

  • Razgraničene obveze . Društvo je prikupilo velike rezerve za obveze koje još nisu nastupile (poput sanacije okoliša). To stvara gubitak koji može nadoknaditi ravnotežu u kapitalu dioničara, dok još uvijek ne zahtijeva nadoknađujuću infuziju novca.

  • Dividenda . Upravni odbor tvrtke odlučio je izdati značajan dio (ili cijeli) dioničarskog kapitala investitorima kao dividendu. Ovo može biti preliminarni korak ka urednoj likvidaciji poduzeća.

Negativni dioničarski kapital obično ne znači da dioničari duguju novac poslu. Prema korporacijskoj strukturi, dioničari odgovaraju samo za iznos sredstava koji ulažu u posao.

Ako bi se tvrtka koja izvještava o negativnom vlasničkom kapitalu likvidirala, njezini dioničari vjerojatno ne bi dobili ništa u zamjenu za svoja izvorna ulaganja u dionice tvrtke, iako to ovisi o tome koliko tvrtka može zaraditi prodajom preostale imovine i podmirivanjem preostalih obveza.

Slični pojmovi

Negativni dionički kapital poznat je i kao negativni dionički kapital.