Razlika između troškova amortizacije i akumulirane amortizacije

Trošak amortizacije periodični je trošak amortizacije koji poduzeće podnosi protiv svoje imovine u svakom izvještajnom razdoblju. Akumulirana amortizacija kumulativni je iznos ove amortizacije koji se nakupio od pokretanja amortizacije za svako sredstvo. Sljedeće se razlike odnose na dva pojma:

  • Trošak amortizacije pojavljuje se u računu dobiti i gubitka, dok se akumulirana amortizacija prikazuje u bilanci.
  • Stanje na računu troškova amortizacije je terećenje, dok je stanje na računu akumulirane amortizacije kredit.
  • Trošak amortizacije zasebna je i neovisna linija unutar računa dobiti i gubitka, dok se akumulirana amortizacija uparuje i poništava stavka dugotrajne imovine.
  • Trošak amortizacije imovine zaustavlja se kada se imovina proda, dok se akumulirana amortizacija poništava kada se imovina proda.