Agencijski fond

Agencijski fond je skup fondova koje jedna vladina agencija drži u ime druge vladine agencije. Primjerice, ako država Colorado prikuplja sredstva za porez na promet u ime grada Aurore, ti se fondovi smatraju agencijskim sredstvima. U primjeru, država Colorado djeluje kao skrbnik sredstava koja su namijenjena za eventualni prijenos u grad Aurora.