Prijevoz u

Ukrcavanje je prijevozni trošak povezan s isporukom robe od dobavljača do primatelja. U računovodstvene svrhe primatelj dodaje ovaj trošak trošku primljene robe.