Primjeri kapitalnih izdataka

Kapitalni izdatak odnosi se na trošenje sredstava za imovinu za koju se očekuje da će poduzeću pružiti korisnost više od jednog izvještajnog razdoblja. Primjeri kapitalnih izdataka su sljedeći:

 • Zgrade (uključujući naknadne troškove koji produžuju vijek trajanja zgrade)

 • Računalna oprema

 • Uredska oprema

 • Namještaj i elementi (uključujući troškove namještaja koji se agregira i tretira kao jedna cjelina, kao što je skupina stolova)

 • Nematerijalna imovina (kao što je kupljena taksi dozvola ili patent)

 • Zemljište (uključujući troškove nadogradnje zemljišta, poput troškova sustava za navodnjavanje ili parkirališta)

 • Strojevi (uključujući troškove potrebne za dovođenje opreme na predviđeno mjesto i za namjeravanu upotrebu)

 • Softver

 • Vozila

Rashod se inače evidentira kao rashod ako se primjenjuje neko od sljedeća dva pravila:

 • Rashodi se odnose na iznos manji od određene granice kapitalizacije poduzeća. Ograničenje kapitalizacije utvrđeno je da spriječi tvrtku da gubi vrijeme na praćenje imovine koja ima malu vrijednost, poput računalnih tipkovnica.

 • Rashodi se odnose na stavku za koju se očekuje da će biti u potpunosti potrošena u tekućem izvještajnom razdoblju.