Je li akumulirana amortizacija imovina ili obveza?

Akumulirana amortizacija ukupni je iznos svih troškova amortizacije koji su do danas priznati na osnovnom sredstvu. Kao takav, smatra se kontom konto imovine, što znači da sadrži negativni saldo kojem je cilj nadoknaditi račun imovine s kojim je uparen, što rezultira neto knjigovodstvenom vrijednošću. Akumulirana amortizacija klasificira se odvojeno od uobičajenih računa imovine i obveza iz sljedećih razloga:

  • To nije imovina, jer stanja na računu ne predstavljaju nešto što će subjektu donijeti ekonomsku vrijednost tijekom više izvještajnih razdoblja. Ako ništa, akumulirana amortizacija predstavlja iznos ekonomske vrijednosti koji je potrošen u prošlosti.

  • To nije obveza, jer stanja na računu ne predstavljaju obvezu plaćanja treće strane. Umjesto toga, akumulirana amortizacija koristi se u potpunosti za interno vođenje evidencije i ni na koji način ne predstavlja obvezu plaćanja.

Ako morate birati između klasificiranja akumulirane amortizacije kao imovine ili obveze, to bi se trebalo smatrati imovinom, jednostavno zato što se tamo račun izvještava u bilanci. Ako bi se to kategoriziralo kao odgovornost, to bi stvorilo netočan dojam da poduzeće ima odgovornost prema trećoj strani.