Rezervacija za porez na dohodak

Rezervacija za porez na dohodak je procijenjeni iznos koji poduzeće ili pojedinačni porezni obveznik očekuje da će platiti porez na dobit za tekuću godinu. Iznos ove pričuve dobiva se usklađivanjem prijavljenog neto prihoda tvrtke s različitim trajnim razlikama i privremenim razlikama. Zatim se prilagođeni iznos neto dobiti pomnoži s primjenjivom stopom poreza na dohodak da bi se došlo do rezerviranja za porez na dohodak.

Ova se odredba može u značajnoj mjeri izmijeniti iznosom poreznog planiranja koje osoba ili poduzeće sudjeluje u odgađanju ili uklanjanju poreza na dobit. Slijedom toga, proporcionalna veličina ove odredbe može se značajno razlikovati od poreznog obveznika do poreznog obveznika, na temelju njihovih sposobnosti poreznog planiranja.

Planirana rezervacija poreza na dohodak također se može uključiti u proračunski model tvrtke. U dobro izrađenom modelu, ova planirana odredba uključuje trajne i privremene razlike. U osnovnijem modelu, odredba se jednostavno temelji na primjenjivoj poreznoj stopi.