Neuzorkovanje rizika

Neuzorkovanje uključuje sve rizike revizije, osim rizika uzorkovanja. Ili, drugačije rečeno, rizik od neuzorkovanja je vjerojatnost donošenja netočnog zaključka, unatoč odabiru ispravnog uzorka. Primjeri rizika od neuzorkovanja su:

  • Primjena neprimjerenih revizijskih postupaka

  • Neotkrivanje materijalno značajnih pogrešnih prikazivanja

  • Pogrešno tumačenje rezultata revizijskog ispitivanja

Visoka razina planiranja i pregleda revizije može minimizirati količinu rizika bez uzorkovanja.